Thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế và thi công nhà anh Ngọc TP Vinh

Thiết kế và thi công nhà anh Ngọc TP Vinh

Chủ Đầu Tư: Anh Ngọc

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 5x20 m2

Số Tầng: 2 tầng

Thiết kế kiến trúc và nội thất trọn gói Cửa Lò

Thiết kế kiến trúc và nội thất trọn gói Cửa Lò

Chủ Đầu Tư: Anh Hùng

Địa Chỉ: Cửa Lò

Diện Tích: 8x12 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Biệt Thự Hiện Đại Gia Đình Anh Đức Cửa Lò

Thiết Kế Biệt Thự Hiện Đại Gia Đình Anh Đức Cửa Lò

Chủ Đầu Tư: Anh Đức

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 8x20 m2

Số Tầng: 3

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Chủ Đầu Tư: Chị Oanh

Địa Chỉ: Tp Vinh

Diện Tích: 8,4 x 20 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Hà Tĩnh (Anh Xuân Anh)

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Hà Tĩnh (Anh Xuân Anh)

Chủ Đầu Tư: anh Xuân Anh

Địa Chỉ: Xuân An

Diện Tích: 8 x18 m2

Số Tầng: 2

Mẫu Thiết Kế Biệt Thự Ở Diễn Châu (Anh Đức)

Mẫu Thiết Kế Biệt Thự Ở Diễn Châu (Anh Đức)

Chủ Đầu Tư: Anh Đức

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 160m2

Số Tầng: 3 tầng

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Nghệ An (Anh Hữu)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Nghệ An (Anh Hữu)

Chủ Đầu Tư: Anh Hữu

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 6x12 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Ở Thái Hòa (Anh Trọng)

Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Ở Thái Hòa (Anh Trọng)

Chủ Đầu Tư: Anh Trọng

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 5x20 m2

Số Tầng: 3

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Chủ Đầu Tư: Anh Chiến

Địa Chỉ: tp Vinh

Diện Tích: 7,5x22 m2

Số Tầng: 2

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố Hiện Đại 7,5x16m2

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố Hiện Đại 7,5x16m2

Chủ Đầu Tư: Chị Hảo

Địa Chỉ: TP Vinh

Diện Tích: 7,5x16 m2

Số Tầng: 3

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Ở Nam Đàn (Anh Khải)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Ở Nam Đàn (Anh Khải)

Chủ Đầu Tư: Anh Khải

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 7 x12m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 3 Tầng Hiện Đại Ở Diễn Châu (Anh Hải)

Thiết Kế Nhà 3 Tầng Hiện Đại Ở Diễn Châu (Anh Hải)

Chủ Đầu Tư: Anh Hải

Địa Chỉ: Diễn Châu, Nghệ An

Diện Tích: 5x20 m2

Số Tầng: 3

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại, Cuốn Hút Giữa Tp Vinh

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại, Cuốn Hút Giữa Tp Vinh

Chủ Đầu Tư: Chị Trà

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 8x20 m2

Số Tầng: 3

Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Hiện Đại Ở Hà Tĩnh (Anh Thảo)

Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Hiện Đại Ở Hà Tĩnh (Anh Thảo)

Chủ Đầu Tư: Anh Thảo

Địa Chỉ: TP Hà Tĩnh

Diện Tích: 7x18 m2

Số Tầng: 3

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Tp Vinh (Anh Châu)

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Tp Vinh (Anh Châu)

Chủ Đầu Tư: Anh Châu

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 6 x17 m2

Số Tầng: 2