Thiết kế mẫu nhà 2 tầng

Thiết kế và thi công nhà anh Ngọc TP Vinh

Thiết kế và thi công nhà anh Ngọc TP Vinh

Chủ Đầu Tư: Anh Ngọc

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 5x20 m2

Số Tầng: 2 tầng

Thiết kế kiến trúc và nội thất trọn gói Cửa Lò

Thiết kế kiến trúc và nội thất trọn gói Cửa Lò

Chủ Đầu Tư: Anh Hùng

Địa Chỉ: Cửa Lò

Diện Tích: 8x12 m2

Số Tầng: 2

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Chủ Đầu Tư: Chị Oanh

Địa Chỉ: Tp Vinh

Diện Tích: 8,4 x 20 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Hà Tĩnh (Anh Xuân Anh)

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Hà Tĩnh (Anh Xuân Anh)

Chủ Đầu Tư: anh Xuân Anh

Địa Chỉ: Xuân An

Diện Tích: 8 x18 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Nghệ An (Anh Hữu)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Nghệ An (Anh Hữu)

Chủ Đầu Tư: Anh Hữu

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 6x12 m2

Số Tầng: 2

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Chủ Đầu Tư: Anh Chiến

Địa Chỉ: tp Vinh

Diện Tích: 7,5x22 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Ở Nam Đàn (Anh Khải)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Ở Nam Đàn (Anh Khải)

Chủ Đầu Tư: Anh Khải

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 7 x12m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại, Cuốn Hút Giữa Tp Vinh

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại, Cuốn Hút Giữa Tp Vinh

Chủ Đầu Tư: Chị Trà

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 8x20 m2

Số Tầng: 3

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Tp Vinh (Anh Châu)

Thiết Kế Nhà Và Nội Thất Trọn Gói Ở Tp Vinh (Anh Châu)

Chủ Đầu Tư: Anh Châu

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 6 x17 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Tp Vinh (Chị Hương)

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Tp Vinh (Chị Hương)

Chủ Đầu Tư: Chị Hương

Địa Chỉ: Hưng Bình

Diện Tích: 10x25 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Mái Nhật 2 Tầng Tại Yên Thành

Thiết Kế Nhà Mái Nhật 2 Tầng Tại Yên Thành

Chủ Đầu Tư: Anh Hà

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 254m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Phố 2 Mặt Tiền Ở Nghi Kim (Anh Đăng)

Thiết Kế Nhà Phố 2 Mặt Tiền Ở Nghi Kim (Anh Đăng)

Chủ Đầu Tư: Anh Đăng

Địa Chỉ: tp Vinh

Diện Tích: 85m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Phố 2 Tầng Nhà Chị Thương Nghi Lộc

Thiết Kế Nhà Phố 2 Tầng Nhà Chị Thương Nghi Lộc

Chủ Đầu Tư: chị Thương

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 110m2

Số Tầng: 2

Mẫu Nhà 2 Tầng Mái Bằng Hiện Đại Thái Hòa (Bác An)

Mẫu Nhà 2 Tầng Mái Bằng Hiện Đại Thái Hòa (Bác An)

Chủ Đầu Tư: Bác An

Địa Chỉ: Nghệ An

Diện Tích: 6x17 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Của Gia Đình Anh Việt (Hà Tĩnh)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Của Gia Đình Anh Việt (Hà Tĩnh)

Chủ Đầu Tư: Anh Việt

Địa Chỉ: Đức Thọ

Diện Tích: 6x15 m2

Số Tầng: 2