Thiết kế biệt thự mái nhật

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Mẫu Thiết Kế Nhà Mái Nhật Hiện Đại Ở Hưng Lộc (Chị Oanh)

Chủ Đầu Tư: Chị Oanh

Địa Chỉ: Tp Vinh

Diện Tích: 8,4 x 20 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Tp Vinh (Chị Hương)

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Tp Vinh (Chị Hương)

Chủ Đầu Tư: Chị Hương

Địa Chỉ: Hưng Bình

Diện Tích: 10x25 m2

Số Tầng: 2

Mẫu Nhà Mái Nhật Ở Quỳ Châu, Nghệ An (Anh Biền)

Mẫu Nhà Mái Nhật Ở Quỳ Châu, Nghệ An (Anh Biền)

Chủ Đầu Tư: Anh Biền

Địa Chỉ: Quỳ Châu

Diện Tích: 15 x 25 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Hưng Lộc TP Vinh

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Hiện Đại Ở Hưng Lộc TP Vinh

Chủ Đầu Tư: Anh Hải

Địa Chỉ: Nghi Lộc, TP Vinh, Nghệ An

Diện Tích: 9x20 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Biệt Thự Mái Nhật Tại Yên Thành, Nghệ An (Anh Hải)

Thiết Kế Biệt Thự Mái Nhật Tại Yên Thành, Nghệ An (Anh Hải)

Chủ Đầu Tư: anh Hải

Địa Chỉ: Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An

Diện Tích: 165 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Biệt Thự Mái Nhật Hiện Đại Ở Nghi Ân (Anh Thiết)

Thiết Kế Biệt Thự Mái Nhật Hiện Đại Ở Nghi Ân (Anh Thiết)

Chủ Đầu Tư: Anh thiết

Địa Chỉ: Nghi ân - TP VINH

Diện Tích: 7.5 x 22

Số Tầng: 2 tầng

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Nghi Xuân Hà Tĩnh (Bác Thọ)

Thiết Kế Nhà Mái Nhật Ở Nghi Xuân Hà Tĩnh (Bác Thọ)

Chủ Đầu Tư: Bác Thọ

Địa Chỉ: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Diện Tích: 8 x 17 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Biệt Thự Ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Anh Trung)

Thiết Kế Biệt Thự Ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Anh Trung)

Chủ Đầu Tư: Anh TRUNG

Địa Chỉ: CẨM XUYÊN- HÀ TĨNH

Diện Tích: 165 M2

Số Tầng:2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Mái Nhật

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Mái Nhật

Chủ Đầu Tư: Chị Liên

Địa Chỉ: Diễn Châu, Nghệ An

Diện Tích: 7 x12m2

Số Tầng: 2

Mẫu Nhà 2 Tầng Ở Nghĩa Đàn, Nghệ An (Anh Hải)

Mẫu Nhà 2 Tầng Ở Nghĩa Đàn, Nghệ An (Anh Hải)

Chủ Đầu Tư: Anh Hải

Địa Chỉ: Nghĩa Đàn, Nghệ An

Diện Tích: 9x12 m2

Số Tầng: 2

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Mái Nhật Ở Yên Thành, Nghệ An (Chị Quỳnh)

Thiết Kế Nhà 2 Tầng Mái Nhật Ở Yên Thành, Nghệ An (Chị Quỳnh)

Chủ Đầu Tư: Chị Quỳnh

Địa Chỉ: Yên Thành, Nghệ An

Diện Tích: 15x22 m2

Số Tầng: 2

Biệt Thự Phố 3 Tầng Mái Nhật Tại Thị Xã Cửa Lò

Biệt Thự Phố 3 Tầng Mái Nhật Tại Thị Xã Cửa Lò

Chủ Đầu Tư: Anh Định

Địa Chỉ: TX Cửa Lò - Nghệ An

Diện Tích:

Số Tầng: 3

Mẫu Thiết Kế Biệt Thự Vườn Mái Nhật Yên Bình, Tiện Nghi

Mẫu Thiết Kế Biệt Thự Vườn Mái Nhật Yên Bình, Tiện Nghi

Chủ Đầu Tư: Anh Sơn

Địa Chỉ: Con Cuông- Nghệ An

Diện Tích: 15 x 17 m2

Số Tầng: 1

Thiết Kế Nhà Mái Nhật 2 Tầng Tại Yên Thành

Thiết Kế Nhà Mái Nhật 2 Tầng Tại Yên Thành

Chủ Đầu Tư: Gia đình anh Hà

Địa Chỉ: YÊN THÀNH - NGHỆ AN

Diện Tích: 254m2

Số Tầng: 2

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Nhà Phố Hiện Đại 2 Mặt Tiền Ở Hưng Lộc

Chủ Đầu Tư: Anh Chiến

Địa Chỉ: TP Vinh

Diện Tích: 7,5x22 m2

Số Tầng: 2